Regulamin

1. https://www.zockiee.com

Zockiee.com to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową artykułów dla zwierząt domowych.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Zockiee.com jest prowadzony przez Woxx Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem 0000645432. NIP 9492211367, REGON 36582808700000 z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Baczyńskiego 4/116. Telefon kontaktowy: +48 533 306 866.

Kontakt z Zockiee.com odbywa się poprzez:

-podany wyżej adres korespondencyjny
-telefon kontaktowy: +48 533 306 866
-adres e-mail: info@zockiee.com

Konto bankowe:

Nazwa: mBank S.A
Oddział: mBank

69 1140 2004 0000 3302 7655 1309

W tytule proszę wpisać numer zamówienia.

3. WARUNKI OGÓLNE

1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe
oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się
z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
„Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.

4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do Zockiee.com oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem
zamówienia.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje
poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.

6. Zockiee.com odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

4. CENY TOWARÓW

Ceny podane są w złotych polskich i euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie
towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie
zamówienia.
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: info@zockiee.com (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie
tel. +48 533 306 866 (poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-18:00 czasu polskiego). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą
potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
Zockiee.com posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail.
Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry)
oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 96 godzin roboczych:

-od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu i wyprodukowania zamówionych towarów, w przypadku płatności z góry,
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie. W okresach przedświątecznych czas realizacji może się wydłużyć.
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie – określony zostanie
termin jego dostarczenia. Jeśli kupujacy nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przeysłki. Koszty wysyłki mogą ulegać zmianom. Koszt przesyłki jest ważny w momencie
złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest przez Pocztę Polską oraz kurierem poczty polskiej.

Koszty wysyłki są podane poniżej:

1)Poczta Polska, przesyłka polecona priorytetowa, przedpłata na konto 10,00 zł,

2)Kurier, przedpłata na konto 14,50 zł,

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

1. Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy) o czym jest
informowany, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwracanego towaru ponosi Klient.

PRAWO ODSTĄPIENIA NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOWI W PRZYPADKACH (art. 38 ustawy praw kosumenta):

-Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane,
wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (dotyczy to w szczególności: obroży, szelek,
smyczy i innych produktów wykonywanych na zamówienie). Firma nie odpowiada za nieodpowiednie zmierzenie psa lub kota, błąd w zamówieniu czy też rozmyślenie się.

9. REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://www.zockiee.com/zwroty.
Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Woxx Sp. z o.o.
42-224 Częstochowa, ul. Baczyńskiego 4/116

W przypadku reklamacji towar należy odesłać na adres firmy w ciągu do 14 dni od dnia otrzymania produktu w stanie nieużywalnym.
Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Zockiee.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Klient przesyłając zdjęcia (za pośrednictwem maila, facebooka itp.) artykułów zakupionych w sklepie, oświadcza, że ma do niego wszelkie prawa autorskie
i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie sklepu oraz na profilu sklepu i portalach społecznościowych.

11. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon, bądź faktura. Klient pragnący otrzymać fakturę, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe
pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

12. INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Zockiee.com zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia treści tego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.zockiee.com
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Zawartość strony jest własnością sklepu https://www.zockiee.com i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych
jedynie za pisemną zgodą właściciela sklepu Zockiee.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, a które uniemożliwiły realizację zamówienia.